szczyty.pnggoglobal.jpgecr.png

kolej_chiny_-_europa.PNG

Aktualności

ROHLIG SUUS Logistics z dobrym wynikiem finansowym za 2014 i IQ 2015

ROHLIG SUUS Logistics osiągnął przychód w wysokości 574 mln zł za 2014 rok, co stanowi wzrost o blisko 13% względem 2013 r. Pierwszy kwartał 2015 r. to kontynuacja wzrostu sprzedaży o 11,3% wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. » 2015-06-30

ROHLIG SUUS Partnerem projektu Poland, Go Global!

ROHLIG SUUS Logistics został Partnerem projektu Poland, Go Global!. Jako jedyna polska firma logistyczna obecna na globalnych rynkach, będzie wspierać rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. » 2015-04-28

Komentarze eksperckie

Operatorzy logistyczni a handel detaliczny

Jaki wpływ mają operatorzy logistyczni oraz ich centra logistyczno-dystrybucyjne na sprawne funkcjonowanie handlu detalicznego? Anna Galas, Dyrektor ds. Rozwoju Logistyki Kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics odpowiada na pytanie magazynu "Eurologistics". » 2015-05-26

Embargo rosyjskie nie osłabi branży TSL

Konflikt z Rosją wywołał wiele spekulacji na temat przyszłej kondycji branży TSL oraz polskich importerów i eksporterów. Wbrew pesymistycznym przewidywaniom, sytuacja jest stabilna, a firmy podejmują aktywne działania, by konsekwencje konfliktu okazały się jak najmniej dotkliwe. » 2015-05-07

Tracking & Tracing

Nasi klienci