szczyty.pnggoglobal.jpgecr.png

Tracking & Tracing

e-commerce_ROHLIG_SUUS_Logistics_jasny.png

Aktualności

ROHLIG SUUS pierwszy w Iranie

Po blisko 20 latach izolacji, 16 stycznia br. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zniosły finansowe i gospodarcze sankcje nałożone na Iran. Decyzja otwiera ogromy rynek dla inwestorów. Już we wrześniu 2015 polskie firmy przebywały z misją gospodarczą, zorganizowaną pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Uczestniczyło w niej ponad 100-u przedsiębiorcó... » 2016-01-29

Przyspieszamy z e-commerce

Już 17% krajowych dostaw ROHLIG SUUS Logistics to dostawy do odbiorców indywidualnych (B2C), a udział ten systematycznie wzrasta. Firma upatruje swoją przewagę w obsłudze magazynowej i dostawach przesyłek o gabarytach większych niż paczki podejmowane przez branżę kurierską i paczkomaty. Jej mocną stroną są także wysokie kompetencje związane z est... » 2016-01-13

Komentarze eksperckie

Przepisy celne i logistyka USA

Rynek amerykański pomimo, że wydaje nam się bliski kulturowo, charakteryzuje się określoną specyfiką, wyrażoną w jasno sprecyzowanych regulacjach prawnych. Przedsiębiorcy, którzy chcą dostarczać towary do Stanów Zjednoczonych muszą ich przestrzegać. » 2015-12-10

Do tanga trzeba dwojga. Interes operatora i klienta a optymalizacja procesów logistycznych.

Aby zrozumieć wyzwania związane z optymalizacją procesów logistycznych, kluczowa jest świadomość, że nie jest to zadanie stojące wyłącznie przed jednym z uczestników łańcucha dostaw. » 2015-09-28

Nasi klienci